Annons

Mia Frisk

Mia Frisk är politiker i Jönköping och företräder Kristdemokraterna. Hon är regionråd vid Region Jönköpings län och sedan 2015 ledamot i Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) sjukvårdsdelegation.