Annons

Företagande

Företagande är ett vittomfattande begrepp som främst beskriver verksamhet som sker inom företag och näringsliv.