Annons

Kulturpolitik

Kulturpolitik är den del av till exempel en stats politik som inriktar sig på kultur. I allmänhet är syftet att stödja kulturlivet.