Tranås Tidning

Annons

Anders Björck

Anders Björck har en bakrund som moderat politiker, statsråd, Europarådspresident och landshövding i Uppsala. Anders Björck bodde i många år i Jönköping.