Tranås Tidning

Annons

Organiserad brottslighet

Organiserad brottslighet har funnits i Sverige under lång tid, men har ökat kraftigt i omfattning sedan mitten av 1990-talet. Många av de mer beständiga grupperna består endera av kriminella motorcykelklubbar respektive etniskt sammansatta kriminella grupperingar.(Källa: ne.se)