Tranås Tidning

Annons

Opinionsundersökning

Opinionsundersökningar är statistiska undersökningar för att ta reda på opinionsläget mellan och inför val. Exempel på opinionsinstitut som genomför opinionsmätningar är Demoskop, Ipsos, Sentio, Sifo, Novus, United minds och Yougov.