Annons

Bygglov

Du behöver oftast bygglov om du vill bygga ett nytt hus, bygga till ditt hus eller göra vissa ändringar. Du kan även behöva bygglov för att sätta upp ett plank eller en mur, eller anordna ett upplag på din tomt. Det är byggnadsnämnden i din kommun som bedömer om det du ska bygga kräver bygglov. Om du är osäker på om den åtgärd du planerar kräver bygglov, bör du kontakta byggnadsnämnden. Ibland måste du göra en anmälan även om du inte behöver bygglov. (Källa: boverket.se)