Annons

Misshandel

Misshandel räknas som ett våldsbrott. Det finns olika grader för hur allvarligt vårt rättssystem anser en misshandel vara. Enligt de straffrättsliga reglerna kan brottet definieras som ringa misshandel, misshandel av normalgraden och grov misshandel. (Källa: brottsrummet.se)