Annons

Tekniska kontoret i Ydre kommun

Tekniska kontoret är den förvaltning i en kommun som ansvarar för kommunens fasta egendom såsom fastigheter, mark, naturområden, parker, gator, vägar och VA-anläggningar. Den politiska styrningen står normalt tekniska nämnden för.