Annons

Forskning

Forskning är en aktiv, planmässig och metodisk process som bedrivs av forskare för att få nya kunskaper och öka vetandet, och resulterar vanligen i vetenskaplig publicering.