Annons

Kontaktförbud

Kontaktförbud innebär normalt att någon som hotar eller trakasserar dig förbjuds att besöka och ta kontakt med dig på andra sätt, till exempel per telefon. Förbudet kan utvidgas till att personen som hotar dig inte får vara i närheten av din bostad eller arbetsplats. Syftet med kontaktförbudet är att undvika situationer som kan bli farliga. Överträdelse av kontaktförbud är brottsligt och kan leda till böter eller fängelse upp till ett år. Kontaktförbudet är tidsbegränsat. En åklagare eller en domstol beslutar om kontaktförbud. (Källa: polisen.se)