Annons

Kooperativa Förbundet

Kooperativa Förbundet, KF, är en konsumentkooperativ ekonomisk förening som bildades 1899. Det är ett förbund för 31 konsumentföreningar i Sverige vilka tillsammans har cirka 3,4 miljoner medlemmar. KF är majoritetsägare i Coop Sverige AB. KF är både en folkrörelse och ett affärsföretag.