Tranås Tidning

Annons

Tranås United

Tranås united är en näringslivsorganisation som vill främja utvecklingen av befintliga företag genom att bidra till att öka den strategiska kompetensen hos företagen, vara en mentor/rådgivare för personer som vill starta eget samt genom att stimulera barns och ungdomars uppfinningsförmåga och entreprenörskap genom ett mera utvecklat samarbete mellan skola och näringsliv