Annons

Avlopp

Avlopp är ett system för att ta hand om avloppsvatten. Avloppsvatten kan vara både dagvatten (regnvatten) och avlopp från hushåll och industrier.