Tranås Tidning

Annons

Statens kulturråd

Statens kulturråd inrättades 1974 och sorterar under Kulturdepartementet. Det är en statlig förvaltningsmyndighet vars uppgift är att följa utvecklingen inom kulturområdet, lämna underlag åt den statliga kulturpolitiken samt bistå regeringen vid genomförandet.