Annons

Smot

Smålands Musik och Teater, Smot, är det gemensamma namnet på Länsteatern och Länsmusiken i Jönköpings län, vilka 1999 slogs ihop med avsikten att skapa blandformer av de båda verksamheterna. Huvudman är Region Jönköpings län. Verksamheten har sin bas i Kulturhuset Spira i Jönköping.