Annons

Minnesord

Minnesord ska innehålla uppgifter om den avlidnes namn, ålder och hemort. De kan skrivas av privatpersoner, företags- eller föreningsrepresentanter.

Texten ska vara kortfattad och saklig, får inte innehålla dikter och inte vara skriven i Du-form, det vill säga riktad direkt till den avlidna. Minnesordet ska vara undertecknat med för- och efternamn samt vara redaktionen tillhanda så snart som möjligt efter dödsfallet.

Bifoga alltid telefonnummer till textförfattaren, detta publiceras inte. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och ändra i insända manus.

Begravnings​referat
Referat från begravningsakten sänds oftast in av begravningsentreprenören men vi tar även emot från anhöriga. Texten ska vara kortfattad och saklig.

Kontakta familjeredaktionen
Telefon: 0381-63 85 52, 63 85 53
Fax: 0381-122 15
E-post: familj@smt.se

Familjeredaktionen
Smålands-Tidningen
Nybrogatan 8
575 31 Eksjö

Glöm inte att uppge dina egna kontaktuppgifter (namn, adress, telefonnummer) så att vi kan nå dig vid eventuella frågor. Skicka med ett adresserat och frankerat kuvert om du vill ha tillbaka insända fotografier eller dylikt.

Fill out my online form.