Relaterade med: "Patricia Franzén: Varför måste barn ta plats?"