Kommunens underskott beror endast på politikernas tidigare beslut och satsningar. Man har inte förvaltat skatteintäkterna klokt och nu belastar man Linderås för det. Vi kan också räkna här ute och många av oss driver egna företag.

Ska företaget gå runt behövs det intäkter, i en kommuns fall skatter. Det genereras av inflyttning av barnfamiljer och företagande. Det har vi här ute i Linderås. Bara de två senaste veckorna har tre barnfamiljer flyttat hit.

Driver man igenom nedläggningen ska omedelbart Kommunvision 2040 skrotas. Den som klubbats vara kommunens väg framåt saknar all substans då man med andra handen samtidigt driver en avveckling av landsbygden genom att döda dess livsnerv. Man vill locka till inflyttning genom god samhällsservice i de starka identiteterna på landsbygden och man tar initiativet! Till vad – en historisk nedsläckning av en aktiv skattegenererande del av kommunen och medvetet riskerar framtida skatteintäkter?

Förvalta det som finns. Se potentialen och attraktionskraften i landsbygden. Den bär frukt åt kommunen.

Utredningen om Linderås skola är som förväntat vinklad, uppvisar fakta- och räknefel, citerar forskningen selektivt med mera.

Relaterat till artikeln

Sveriges minsta café nämns bland huvudnäringarna men inte Linderås Lantteknik AB bredvid som omsätter mellan 50–60 miljoner kronor. Lantbruks- och skogsnäringarna här ute är inga småföretag. De omsätter mångmiljonbelopp och är leverantörer av hela samhällets förnödenheter och helt nödvändiga för Sveriges långsiktiga överlevnad. Dessa företag förser också era bostäder med värme genom sin flis från ett modernt, rationellt och miljövänligt skogsbruk.

Granelundsskoleprojektet? 230 miljoner ska det kosta! Behovet är 200 elevplatser men man räknar med 600 platser. Var de övriga 400 barnen ska tas ifrån säger man inte. Linderås skola kostar småsummor i sammanhanget men ska läggas ner för det saknas pengar! Vakna upp i Gripenberg och Sommen om ni vill ha era skolor kvar i framtiden.

Relaterat till artikeln

Ingen hänsyn tas till FN:s Barnkonvention i utredningen. Den ska alltid beaktas och fastslår att ekonomi inte får gå före barns behov. Den 1/1 2020 blir den lag. En av de bärande principerna är artikel 3. Den slår fast att vid alla beslut som rör barn ska barnets bästa alltid sättas i främsta rummet. Anser sig verkligen kommunen beakta detta rörande landsbygdsbarnen och deras bästa?

Linderås skolas framtid handlar enbart om politikers vilja eller ovilja mot oss. Omsorgen om landsbygdens barn saknas. De är bara en kall siffra.

LINDERÅS SKOLAS FÖRÄLDRAFÖRENING

LÄS MER: Hård kritik mot kommunens skolutredning om Linderås

LÄS MER: Skolsammanslagningen: Så beslutade BU-nämnden

LÄS MER: Politiker splittrade om framtiden för Linderås skola