Det Göteborgsbaserade företaget äger vindkraftsparken som bland annat hyr ut till Lemnhult Energi.

– Självklart tar vi det fulla ansvaret för det inträffade. Vi är glada för att Statens haverikommission utredde olyckan och vi tycker att myndigheten gjort ett bra arbete, säger Peter Zachrisson.

LÄS MER: Många fel när 400 ton tungt vindkraftsverk föll

LÄS MER: Mysterium när vindkraftsverk rasade på julafton

Det var alltså kring niotiden på julaftonsförmiddagen 2015 som ett 400 ton tungt vindkraftsverk plötsligt rasade.

Någon person återfanns inte i trakten – men en kraftig smäll ekade lång väg.

Haverikommissionens slutrapport konstaterar att en rad fel har begåtts under monteringsprocessen.

Under installationsförfarandet skyddades inte skruvarna eller tornsektionerna från regn eller snö. Vattnet påverkade i sin tur muttrarnas smörjmedel vilket ökade friktionen. De verktyg som användes vid installationen hade inte underhållits eller kalibrerats enligt verktygstillverkarens rekommendationer.

”Montörer som genomförde den slutliga förspänningen av skruvarna i förbandet hade ingen tidigare erfarenhet av sådant arbete och hade heller inte gått tillverkarens interna kurs”, skriver SHK.

– Tillsammans med tillverkaren, Vestas Wind Systems, gjorde vi tidigt en egen utredning. Vi gick till grunden med det inträffade och kom fram till samma slutsats som SHK nu gjort, säger Peter Zachrisson.

Stena Renewables äger 32 vindkraftverk i Lemnhult. Sedan 2016 pågår arbete med att byta ut samtliga bultar och göra om själva installationsprocessen.

– Några stycken återstår och ska åtgärdas nu när det blir varmare i luften. Under vintern har arbetet som krävs inte varit genomförbart, säger Peter Zachrisson som berättar att vindkraftverken genomgår kontinuerlig service och översikt.

Vindkraftverket som välte var av modellen Vestas V112 och mötte 185 meter (120 meter utan vingen).