I Ängaryd, intill idrottsplatsen, får Verold AB bygglov

På Spolgatan mot Norraby har Lövsta Trähus beviljats bygglov för tre enbostadshus. Här planeras för tvåvåningsvillor.

Det är bra att vi kunnat bevilja bygglov. Satsningarna ligger helt i linje med målsättningen om fler bostäder i Tranås, kommenterar bygg- och miljönämndens ordförande Mats Holmstedt (M).