Sina yrkesverksamma år tillbringade Torbjörn Rönnung i skolans värld, efter att ha tagit akademiska betyg i latin, grekiska, ryska, klassisk fornkunskap, historia och pedagogik vid Uppsala universitet.

Under uppväxten bodde Torbjörn Rönnung i Härnösand där hans far var yrkesinspektör och hans mor en tid drev en syateljé med flera anställda. Familjen flyttade senare till Linköping där Torbjörn Rönnung tog studenten.

1959 gifte han sig med Catarina och tillsammans fick de barnen Johan, Anna, Björn och Fredrik som i dag bor i Göteborg, Värnamo, Norge respektive Lofsdalen.

Till Vetlanda flyttade paret för att ge barnen en trygg uppväxt i en mindre stad. Torbjörn Rönnung fick anställning som adjunkt, först som sekreterare till rektorn på Withalaskolan, sedan studierektor, därefter anställd på länsskolnämnden och slutligen rektor på Brinellskolan i Nässjö.

Stort driv

Torbjörn Rönnung tyckte om att fatta beslut, ta initiativ och se till att saker och ting blev gjorda, vilket också kom till uttryck i andra sammanhang.

Han engagerade sig partipolitiskt i Socialdemokraterna och var under några mandatperioder ordförande i kultur- och fritidsnämnden i Vetlanda. Under 18 år var han ordförande i ABF, Vetlanda.

Han var kulturintresserad och drev på för att ta Rikskonserter, Konstfrämjandet och Riksteatern till stan. Likaså tog han initiativ till och gick i bräschen för Folkets hus-kampanjen som gav grundplåten till att köpa gamla sjukstugan och förvandla den till Folkets hus.

Passion för idrott

Torbjörn Rönnung var också idrottsintresserad. När äldste sonen började spela tennis engagerade han sig i Vetlanda tennisklubb och blev ordförande i denna, ett uppdrag han hade under 20-talet år.

Under hans ordförandetid kom tennisanläggningen med hallar och banor till stånd och Vetlanda fick arrangera junior-SM i tennis. Senare blev han ordförande i Vetlanda fotbollsförening.

Under 25 år av sin mest aktiva tid skötte Torbjörn Rönnung vid sidan av arbete och sina många åtaganden också barnen och hushållet under veckorna då hustrun Catarina var på sin plats i riksdagen i Stockholm.

Bland de närmast sörjande finns vid sidan av hustrun och barnen även sex barnbarn och två barnbarnsbarn.