Från och med januari till oktober i år har skadegörelsen kostat Vetlanda kommun cirka 340 000 kronor. Om detta rapporterar man på kommunens hemsida. Tidningen skrev i augusti om att klotter blir ett allt vanligare inslag i Vetlandas stadsbild. Skolvaktmästare Johan Lindhe uttalade bland annat att han ansåg att den här typen av skadegörelse eskalerat.

I år är det inte graffiti, det är klotter, uttalade Lindhe då.

I tidningen noterades vidare att det inte fanns en skylt, papperskorg eller elskåp på Norra Esplanaden som klarat sig undan klotter. Vetlanda kommun har gjort samma reflektion. Man påtalar att klotter på husfasader är den vanligaste skadegörelsen och att den kostar mycket pengar att få bort. På kommunens hemsida uttalar sig fastighetschef Lennart Samefors.

Vi polisanmäler och redovisar alla skadeärenden och följer också upp kostnaderna för varje ärende. Men vi vet också att det sker saker som inte kommer till vår kännedom, kommenterar han.

För att få en så komplett bild som möjligt av klottret utreder kommunen också skadegörelsen på Vetabs och Witalabostäders fastigheter och anläggningar. Detta ryms inte i kommunens redovisning. Enligt Samefors strävar man också efter ett samarbete med andra fastighetsägare i Vetlanda för att få bukt med problemen.

Det är främst skolorna som drabbats av vandaliseringen och särskilt utsatt är Holsby skola och Njudungsgymnasiet.

Sammanlagt har skadegörelsen på Holsby skola kostat minst 38 000 kronor i år. Pengar som man skulle kunna göra andra, roligare saker för, säger Samefors på kommunens hemsida.

Under sommaren är Östanåområdet hårt drabbat. Där har bland annat gjorts åverkan på bryggor, offentliga toaletter och lekredskap. Kommunen ställer sig frågan vad man kan göra för att stävja skadegörelsen. Det mest grundläggande är givetvis att invånare lär sig respektera allmän egendom. Fastighetsägare kan exempelvis tänka på att ha bra belysning på fastigheten. Kommunen vänder sig nu till allmänheten och ber om ökad vaksamhet. Ser man något ska man vända sig till polisen.