Det gjorde mig både förvånad, oroad och upprörd, säger Sibylla Jämting, den Miljöpartist som fick nobben av verksamhetschefen.

Hur ska vi politiker kunna lägga fram bra budgetförslag, om vi inte får tala med verksamheterna?

Sibylla Jämting ställde med anledning av det hon varit med om en fråga till regionstyrelsens ordförande Malin Wengholm (M) under tisdagens regionfullmäktige i Rosensalen i Jönköping. Hon ville veta om det utgått direktiv från sjukvårdsledningen att verksamhetschefer eller annan personal inte får svara på frågor från regionpolitiker.

Nej, var Malin Wengholms korta, raka svar.

Sibylla Jämting förklarade att hon var nöjd med svaret och lättad över att det hela tycktes handla om ett missförstånd.

Den händelse jag var med om väcker ändå frågor. Det är ju inte bra om regionens anställda tror att de inte får tala med oss politiker. Kanske finns det anledning att klargöra att det inte bara är tillåtet, utan önskvärt att man pratar med politiker om den verksamhet man jobbar inom och känner väl.

Vi har god hjälp av olika tjänstemän i vårt budgetarbete, utan deras medverkan skulle det vara omöjligt att få ihop en budget. Men detaljkunskaper kan vi ibland vara i behov att söka ute i verksamheterna.