På julaftonsförmiddagen 2015 i Lemnhult. och enligt rapporten var orsaken att förspänningskraften i förbanden varit för låg då man under installationen inte skyddade skruvar eller tornsektionerna från regn och snö.

”Vatten påverkade muttrarnas smörjmedel, vilket i sin tur ökade friktionen i skruvförbandets kontaktytor. De verktyg som användes vid installationen hade inte underhållits och kalibrerats enligt verktygstillverkarens rekommendationer för att säkerställa att rätt vridmoment uppnåddes.”

Joakim Selin arbetar som smörjmedelstekniker på GA Lindberg Chemtech som bland annat säljer smörjmedel till de svenska industrierna. Tillsammans med andra företag är de ute på seminarium för att tala om momentdragning då de ser att det slarvas med.

Vissa är duktiga på det och vissa slarvar. Jag vill påpeka bristerna som finns när det kommer till momentdragning. Detta med Lemnhult är ett exempel men det finns fler. Tillverkarna har koll, ägaren köper men sedan är det en tredje part som monterar, oftast görs det till lågpris och verktygen är inte kalibrerade, man använder felaktiga smörjmedel. Det är som att byta däck på bilen om man inte drar åt skruvarna ordentligt.

”Montören som genomförde den slutliga förspänningen av skruvarna i förbandet hade ingen tidigare erfarenhet av sådant arbete, och hade inte heller gått tillverkarens interna kurs.” skriver SHK i sin rapport.

Selin menar att många kanske tror att det bara handlar om att dra åt en skruv men att det hela är mer komplicerat än så. Han pekar på att personer som gör liknande montage på oljeplattformar i grannlandet Norge måste ha certifikat, något som inte krävs i Sverige men som Selin tycker bör finnas.

Det tycker jag absolut ska finnas. När det handlar om kritiska förband som inte får fallera är det viktigt att man kan kvalitetssäkra, att det görs ordentligt på korrekt sätt. De gör en stor investering med de här vindkraftverken men så skär de ner på de viktigaste grejerna, de bör titta mer på problematiken så att det inte sker fler olyckor.

Tror du att företagen lär av sina misstag?

Nej, det är det jag inte tror att de gör. Rapporten om Lemnhult kom i februari och uppmärksammas i media och sedan hamnar den under mattan. Ingen lär göra något innan två eller tre vindkraftverk till ramlar ner eller en dödsolycka sker. Då kommer det nog hända något. Men de borde göra rätt från början, med rätt verktyg och på rätt sätt.

LÄS MER:

LÄS MER:

LÄS MER: