Varför är vissa färger förknippade med pojkar respektive flickor? Kan/ska inte pojkar ha rosa kläder för det är en “tjej”-färg? Varför sitter det fler män i maktpositioner än kvinnor?

Har kvinnor ett annat synsätt på saker och ting? De kanske ifrågasätter mer och blir på så vis obekväma att ha i maktposition.

Vad är den normala normen när det gäller sex, kläder, religion, vänner, familj?

Finns det en norm överhuvudtaget?

Varför kan man inte acceptera människor som de är utan att sätta olika stämplar? Tänk hur världen kunnat se ut om alla kunde acceptera alla människors fel och brister? Varför är det så svårt att ha ett mångkulturellt samhälle? FN har globala mål, hur ska vi göra för att påverka och hjälpas åt för att få ett jämlikt samhälle?

Kan vi ha en värld där det råder total jämlikhet?

Acceptera andra människor, lär av dem, ta del av varandras erfarenheter och gör vår planet bättre, både när det gäller jämlikhet och miljö!

Kommer mänskligheten att lyckas? Eller kommer människorna förgöra sig själva så planeten jorden får börja om från noll?

Allt för att människan ska vara bäst och inte kan komma överens om vad som är jämlikt och hur man kan samarbeta.

JOHANNA ANDERSSON

Gymnasieelev, Nässjö