Vänsterpartiet har tagit ett mandat i Ydre kommunfullmäktige. Samtidigt har man också startat en partiförening. Det är också första gången som Partiet presenterar en lista till kommunvalet. Olle Forsell, förklarar bakgrunden.

– Det är mycket som händer i samhället idag och vi var många i Ydre som tyckte att det var dags att agera. Idag pågår en utarmning av landsbygden till fromma för staden. Jobben blir allt färre, exempelvis i skogen, som förr sysselsatte många. Numera är det få som jobbar med detta och det är alltmer markägare utifrån som kammar hem vinsterna.

I riksdag- och landstingsvalen har Ydreborna röstat på V tidigare vi räknade med att om vi får de rösterna så får vi ett mandat. Jag satt länge och tänkte att jag inte ville stå ensam på en lista men jag kände av lite och bums så var vi femton personer i en facebookgrupp och nio på en lista. Ett jättehärligt, motiverat gäng, säger Forsell.

Olle Forsell tar platsen i fullmäktige och den viktigaste frågan för partiet handlar om att skapa en levande landsbygd. Ett vitt begrepp som innehåller några viktiga sakfrågor som Vänsterpartiet vill driva.

– En viktig fråga är att se över trafiksituationen som är helt olidlig vad gäller kollektivtrafik och allmänna färdmedel. Äldre utan tillgång till bil kan till exempel inte ta sig till och från universitetssjukhuset på samma dag.

– En annan sak är telefoni och internet där tillgången till modern media i dagsläget är väldigt orättvis, stora delar av Ydre har idag inte ens mobiltäckning. Ydre kommun har lagt ned stora pengar på att gräva ned fiber till sina anläggningar. De som bor utmed vägen har därmed kunnat ansluta sig, men i och med det har man faktiskt beslutat om av stödja vissa delar av befolkningen då man säger sig inte ha råd att hjälpa resten. Det hade varit billigare för kommunen att sätta en radiolänk eller en ip-telefoni till anläggningarna. För att kolla av instrumenten till en vattenanläggning behöver man ju inte ha fiber.

I dagsläget finns en grundskola i Ydre med klasser upp till årskurs 9 och även detta område vill Vänsterpartiet prioritera.

–Vi måste satsa på att behålla och utveckla den annars kommer folk inte att vilja flytta till Ydre. Vi är rädda för att man skall skära ner vilket är en vanlig problematik på småorter idag. Vi vill verka för en levande landsbygd med en positiv syn på framtiden.