– Vi håller på att ta in anbud och dem ska vi ha senast den 16 augusti, uppger projektledaren Bengt Fridell Trafikverket.

– I början av september räknar vi med att arbetet ska kunna starta och det blir en hel del arbete.

Anledningen är att beläggningen är dålig och vägen måste asfalteras i samband med bygget av mitträcket.

– När det kan vara färdigt beror på vintern men det blir inte i år, kanske det dröjer fram till i maj innan allt är klart.

Meningen var att arbetet skulle ha varit i gång i våras, men blev av olika anledningar förskjutet ett halvår.

Även söder om Tranås ska 32:an förses med mitträcke fram till Traneryd. Där har Trafikverket skjutit fram byggstarten till år 2018 och anledningen är att det helt enkelt inte finns pengar.

Även ombyggnaden mellan Marbäck och Sunneränga har senarelagts, och där gäller det ett år och ska påbörjas nästa höst för att stå klart 2018.

Den smala sträckan har det varit tal om under 20 år att bygga om och dra den genom Bredestadsdalen. Folkopinionen satte dock käppar i hjulen och Vägverket, som det då hette, lät det hela bero.

På senare år har dock diskussionerna tagits upp igen och nu kommer dragningen att ske öster om den nuvarande väg 32.