Denna fråga är mycket berättigad när man har följt sista fullmäktige i Tranås. Revisorernas redogörelse har på ett osnyggt sätt sopats under mattan. Revisorernas jobb är att granska räkenskaper, pröva om de förtroendevalda har gjort ett tillfredsställande arbete och revisorerna har rätt att ge anmärkningar om inte så skett.

Relaterat till artikeln

Den här gången handlar det om 70 miljoner back för BU och den som är ytterst ansvarig är ordförande i BU-nämnden.

Tänker Alliansen som så att – vi är medvetna om att den måste finnas, men att bry oss om den behöver vi väl inte. Det finns en viss fara i att nonchalera revisorernas rapport.

Ansvaret för det ekonomiska kaoset ligger i slutändan på ordförande i nämnden. Och att då gå upp i talarstolen och hänga ut tjänstemännen som är bakom siffrorna är rätt märkligt, samt att säga ”givet förutsättningarna hade ingen kunnat göra det bättre”, och att hota med att avgå som ordförande visar på dåligt omdöme och kan uppfattas som utpressning.

Resultatet blev sju nej till anmärkningar mot BU, oppositionens sex ja.

Att det sedan blev delvis lite rörigt från presidiet är numera regel än undantag.

Volker Sissek