Unicef har tittat på faktorer bland barn som rör ekonomi, hälsa, utbildning och välbefinnande. Särskilt fokus har lagts på den tiondel av barnen som har det allra sämst i samhället. För Sveriges vidkommande är rapporten bekymrande. Sverige hamnar nämligen först på plats 23 av 35 på listan. Före Sverige finns länder i Baltikum och Östeuropa.

Det är förvånande att inte fler insatser har gjorts för att fånga upp de barn som lever i ekonomisk och social utsatthet och just den här tiondelen som har det allra sämst ställt. Att inte fatta beslut som har kunnat nå de här barnen det är ett val som har gjorts, säger Christina Heilborn på Unicef Sverige, i en kommentar till Sveriges Radio.

En person som däremot inte är förvånad över den dystra rapporten är Daniel Grahn, generalsekreterare på Erikhjälpen. Han menar att man har sett de här signalerna länge.

Siffrorna som rapporterna baseras på är från 2013. En förklaring till siffrorna är den höga invandringen, men detta var alltså före den senaste stora flyktingströmmen till Sverige. Det finns alltså många förklaringar. Däremot är det ju märkligt att detta ska behöva ske i ett av världens rikaste länder som faktiskt Sverige är, säger Grahn.

Han menar dock att analysen till varför det ser ut som det gör är svår.

Samhället har blivit mer segregerat, skillnaden är större mellan stad och landsbygd och alltför många har ett individualistiskt synsätt, säger han.

Erikshjälpen startade som bekant i Sverige för svenska barn. Organisationen har dock gjort sig mest känd för sina insatser runt om i världen.

Jag vill dock framhålla att vi håller på att ta ett större kliv in i Sverige igen. Vårt humanitära arbete för barn som är utsatta i Sverige skiljer sig inte från katastrofområden i världen. Vi tänker likadant, säger Grahn.

Erikshjälpen har en rad olika projekt som riktar sig mot utsatta barn.

Vi backar upp fotbollsskolan och har ett bra samarbete med fotbollsklubbar. Fotboll är ett utmärkt integrationsverktyg, resonerar Grahn.

Daniel Grahn säger att man nu håller på att utveckla arbetet med olika sommaraktiviteter för barn.

Behovet är stort. Man ska också tänka på att perioden som kommer nu, sommaren, är väldigt tuff för de här barnen. Då stänger skolan och kompisarna åker iväg på sina aktiviteter. Min uppmaning till föreningar som vill engagera sig är att tänka på att arrangera någon sommarsatsning, det skulle betyda oerhört mycket för de här barnen.