Det har kommit till vår kännedom att utredningen kring vår skola inte längre utförs på ett korrekt och opartiskt sätt. Den tillförordnade personen att sköta utredningen har sedan en tid blivit borttagen från sitt uppdrag. Utredningen har istället övertagits av bu-nämndens ordförande Erik Nygårds själv, tillsammans med skolchefen Cecilia Axelsson. Vi anser därför att utredningen inte längre kan anses opartisk. Den är istället förtroendeskadlig och vi hävdar att jäv föreligger, vilket vi kommer anmäla.

Hur demokratiskt våra politiker kommer välja att hantera ärendet återstår att se. En nedläggning berör en mängd barn och familjer samt en hel bygd.

Beslut om vår skola ska tas i bu-nämnden i början av oktober och eventuellt även i kommunfullmäktige. Att försöka driva fram ett beslut i nämnden utan att ta det vidare till kommunfullmäktige kan inte anses annat än odemokratiskt.

Liberalerna verkar vilja utplåna sig själva här på landsbygden samt de övriga partierna som röstade för nedläggning i förra kommunfullmäktige i Brunnsparkskyrkan den 2/9. Dessa var L, KD, M och MP. De som då röstade emot nedläggning och därmed för en levande landsbygd var V, S, C och SD.

Det blir inte svårt för landsbygdsborna att välja var vi kommer lägga våra röster i det kommande valet. Att det är våra barn och oss här ute som flera av politikerna är beredda att svika genom sina tidigare kommunala felsatsningar är beklagligt.

LINDERÅS SKOLAS FÖRÄLDRAFÖRENING