Begravningsgudstjänst har ägt rum i Tidaholms kyrka för Ulla Lindqvist, Tidaholm.

Akten inleddes med att Marianne Holst på orgel spelade Air av J. S. Bach, varefter hon sjöng Mitt hjärtas fågel av M. Wiehe. Präst var Carina Bengtsson som efter griftetalet förrättade överlåtelsen.

Gemensamt sjöngs psalmerna 261 ”Tack, min Gud för vad som varit” 248 ”Tryggare kan ingen vara” och 190 ”Bred dina vida vingar”. Som avslutning spelades Amazing Grace på orgel.

Vackra blomsterarrangemang omgärdade urnan. Urnan bars i procession ut till framlidne maken Bengts gravplats på Tidaholms gamla kyrkogård, där den gravsattes.

Vid graven tog sönerna med familjer samt övriga närvarande ett sista farväl och nedlade blommor vid urnan. Till minne av Ulla hade även gåvor skänkts till Barncancerfonden. Minnesstund hölls efteråt i Kyrkans hus.