Tanken är att politikerna i tillväxt- och utvecklingsnämnden ska få en större inblick i och förståelse för hur beståndet av idrottsanläggningar och hallar i kommunen ser ut på de olika orterna.

Vi hoppas på att de ska få en helhetsbild och större kunskap om hur det ser ut. Det är jätteviktigt för kommande beslut som ska tas att man vet hur verkligheten ser ut, förklarade kommunens anläggningschef Annika Fyhr när nämnden gjorde ett stopp vid sporthallen i Mariannelund.

Onsdagens ägnades åt besök i östra kommundelen, med bland annat Slättvallen, Ingatorps sporthall och Valbacken på schemat. Nästa vecka besöks anläggningarna inne i Eksjö.

Fritidschef Stefan Hallberg var imponerad.

Man slås av allt ideellt engagemang som finns kring de här anläggningarna. Det är fullständigt ovärderligt, sa han.

Särskilt het potatis under onsdagen var förstås besöket i

Det är en nöt att knäcka. Man kan argumentera för och emot men det måste finnas pengar till det också. Det är prioriteringar det handlar om, menade Maria Havskog (C), vice ordförande i tillväxt- och utvecklingsnämnden.

Hon berättade vidare att då hallen hamnat utanför budgeten har en dialog med näringslivet inletts för att försöka hitta lösningar.

I den bästa av världar skulle man vilja ha kvar anläggningar överallt. Men i en budget sitter man med x antal kronor att fördela, och då måste man prioritera. Det finns argument för olika prioriteringar men nu är det den här budgeten vi har att förhålla oss till, sa hon.