Christer Sandström, skogskonsulent på Skogsstyrelsen, berättar att det handlar om att återföra en del av de ämnen som försvinner i och med att grenar och toppar, alltså biprodukten vid skogsavverkning så kallat grot, förs ut ur skogen.

– Askan kommer från Torsvik, inte från värmeverket där man förbränner sopor, den askan kan innehålla alldeles för många farliga ämnen, utan från ett annat verk som eldas med grot, berättar Christer Sandström.

– Skogsägarna vill ha bort riset och på det här sättet utarmas trots det inte marken. Viktiga kemiska ämnen förs tillbaka in i kretsloppet och askan skulle annars hamna på deponi.

Christer Sandström jobbar för Skogsstyrelsens räkning med att hitta intresserade skogsägare med mark som fungerar för askspridning, och med att samordna det hela.

Han gör också en plan för hur askspridaren ska köra. Den laddas in i maskinens gps och efteråt kan man sedan även se hur maskinen kört och markägaren får därmed ett kvitto på att askan har spridits.

– Jag har arbetat med detta i många år, det har varit upp och ned, men nu har intresset ökat i länet. Mellan 4 000 och 5 000 ton aska handlar det om som kommer från Jönköpings energi, men då ska man också vet att bara tre till fyra procent av allt som eldas upp blir till aska, berättar han.

Förutom från Jönköpings energi, som äger värmeverket på Torsvik, finns även aska från värmeverk i exempelvis Växjö, som Christer Sandström har till uppgift att samordna så att den kan spridas.

Förutom att askspridningen bidrar till att förbättra marken, kan det också vara ekonomiskt fördelaktigt, eftersom det kostar värmeverken en hel del mer att lägga askan på deponi, mot vad det kostar att få den spridd.

Längre fram kommer man även att sprida aska på mark längre söderut i Askeryd. Även till skog runt Flisby, Bälaryd och Lommaryd ska askspridarna komma.