Vi träffar delar av bokkommittén och redaktionen på Per Ulfsbos kontor i Hackspetten. Här har bokprojektet gått från idé till snart färdigt material, där en rad personer bidragit med texter och bilder om Tranås. Håller i trådarna gör kommunfullmäktiges ordförande Per Ulfsbo, som också djupdykt i de politiska protokollen som sitt bidrag till historieskrivningen.

Materialet är så omfattande att det ges ut tre böcker i ett paket på cirka tusen sidor. ”Tranås genom 100 år” får undertitlarna ”Ett nytt samhälle, ”Kulturstaden” och ”Hemstaden” och omfattar allt från texter på i det närmaste akademisk nivå till historier och reportage om människor och händelser.

De ansvariga är imponerade av den välvilja författarna visat, att på ideell basis lägga ner stort arbete på att skriva om Tranås. De nämner exempelvis Per Rydén, litteraturprofessor emeritus och Magdalena Gram, avdelningschef på Nationalmuseum, men också Tor Boij och Stefan Bark, bland många andra.

Margareta Holgersson och Bernt Dahlgren beskriver materialet som oerhört välskrivet och intressant för den som vill lära mer om Tranås.

– Lokalhistoria skrivs av oss, för oss, med oss, säger kommunens kulturchef Eva Hanzén. Vi vet att det finns ett stort intresse för det lokala, särskilt för det som inte längre finns.

– Det här är inga böcker man slukar på en gång. De kan tas fram då och då och har oerhört lång livslängd, säger Per Ulfsbo.

Margareta Holgersson konstaterar att männen dominerar i böckerna, ett direkt avtryck av hur det ser ut i de historiska arkiven.

– Så kommer det inte se ut de kommande hundra åren, är hon övertygad om.

Vissa avsnitt blir bildrika, andra mer texttäta och ämnena är vitt skilda. Här ska finnas någonting för alla.

– Just nu är vi i inlämningsfasen. I september ska böckerna gå i tryck och vi räknar med boksläpp i november, säger Per Ulfsbo.

1 000 exemplar trycks i första omgången och priset blir runt 500 kronor för paketet. Projektet bygger på självfinansiering.