Medborgarundersökningen ska ge svar på frågan hur det är att leva och bo i olika kommuner. Den jämför invånarnas attityder till sin kommun inom flera områden.

Tranås är en av 111 kommuner som deltagit i årets enkät. I höstas vände sig Statistiska centralbyrån (SCB) till 1200 slumpvis utvalda Tranåsbor i åldrarna 18 till 84 år. Av de tillfrågade valde 41 procent att delta.

Tranås deltog för åttonde gången och resultatet visar att invånarna är relativt nöjda med sin kommun.

– Vi ligger strax över genomsnittet enligt nästan alla parametrar, säger kommundirektör Karin Semberg.

Svaren rankas i ett index från 0 till 100. Det sammantagna betyget för Tranås ger ett index på 66, bättre än rikssnittet på 62.

Många Tranåsbor kan till exempel rekommendera andra att flytta till kommunen. Invånarna är mycket nöjda i områden som gäller fritid, utbildning och kommersiellt utbud.

Oklar otrygghet

Den enda kategori där Tranås hamnar under rikssnittet gäller tryggheten. Invånarnas svar på frågan om trygghet har gett ett index på 55, något lägre än övriga landet med 58.

– Det är samma resultat som tidigare år och det gäller den upplevda tryggheten. Jag har inga svar på vad det kan bero på, det är något vi får analysera internt framöver, säger Karin Semberg.

Tranås deltog i undersökningen även 2014 och 2016. En jämförelse visar att invånarna generellt har blivit något nöjdare än tidigare.

Först och främst har de blivit mycket mer positiva till arbetsmöjligheter. Index för denna kategori har förbättrats kraftigt, från strax över 40 till 62. Invånarna är däremot mer negativa till bostadssituationen. Här har index sjunkit från strax under 70 för fyra år sedan till 58.

– Som vanligt är det ett långsiktigt arbete med förändring, säger Karin Semberg som gläds över resultatet i de flesta kategorier av undersökningen.

Foto Johan Fingal

Mer inflytande

I delen av undersökningen som mäter invånarnas uppfattning om kommunens verksamheter ligger Tranås ganska högt över genomsnittet.

I alla verksamhetsområden, som gator och vägar, gång- och cykelvägar, skolor och kultur, är Tranås siffror positiva. Index för äldreomsorg är visserligen relativt lågt, men ändå ändå bättre än genomsnittet.

Även när det gäller inflytande hamnar Tranås över medel. I kategorier som kontakt, information, förtroende och påverkan ligger Tranås bättre än genomsnittet av de 111 kommuner som deltagit.

– Framför allt får vi ta fasta på det som är positivt. Andra saker behöver förbättras, det jobbar vi inom kommunledningen med hela tiden. Vi har fokuserat på vår omvärldsanalys, att inte bara jämföra med länet. Som vanligt är det ett långsiktigt arbete med förändring. Det kan ta flera år innan attityder förändras. Det gäller att hålla energinivån uppe, säger Karin Semberg.