Det senaste året har en projektgrupp i Tranås utvecklat en arbetsmetod som ska hjälpa personer med långvarigt försörjningsstöd.

FMS, eller Försäkringsmedicinsk samverkan som metoden kallas, går ut på att samla in redan existerande utredningsmaterial kring en individs hälsa och sedan utreda personens arbetsförmågor för att kunna hjälpa individen till en egen försörjning.

Egen försörjning kan innebära antingen ett jobb med lön, studier eller en sjukersättning, förklarar Åsa Skoglund som är enhetschef för ekonomienheten i Tranås kommun.

Projektet startades då man upplevde att detta var ett förbättringsområde inom Tranås kommun. Projektgruppen har sedan juni förra året arbetat fram metoden från grunden då inget liknande existerar i dagsläget.

Vår följeforskare har konstaterat att metoden har lett till förbättringar, men än finns inte tillräckligt med resultat för att garantera metodens effekt, berättar Skoglund.

Projektgruppen har hållit en årsredovisning av projektet i Brunnsparkskyrkan där bland annat representanter från Nässjö och Sävsjö kommun var inbjudna, samt Arbetsförmedlingen, socialtjänsten, vårdcentraler och ett antal politiker. Där berättade de om den nya arbetsmetoden.

Under hösten kommer metoden att fortsätta att testas och utvecklas.