Tranås hemsida är drygt tio år gammal.

Nu ska den bli modernare.

Bakgrunden är en ny lag som träder i kraft den 23 september. Enligt den ska hemsidor vara tillgänglighetsanpassade. Det betyder att även de som har någon form av funktionshinder ska kunna ha tillgång till sidan.

Så är det inte i dag.

Vid kommunstyrelsens arbetsutskotts (ksau) senaste möte beslutades att öronmärka 930 000 kronor för projektet.

En ny lag gör att Tranås kommun passar på att modernisera sin hemsida.

Foto Stefan Sjöström

Konsult

– En konsult får titta på detta och sedan behövs en projektanställd i sex månader, förklarar kommunalrådet Anders Wilander (M).

Men man skjuter inte till några extrapengar.

– Vi har gett kommundirektören (Pär Thudeen) i uppdrag att till kommunstyrelsens möte den 14 mars ta fram hur vi finansierar detta. Eftersom det inte handlar om några extra pengar får något annat projekt skjutas på framtiden, säger Anders Wilander.

Lagen börjar alltså att gälla från den 23:e september.

– Men den nya hemsidan behöver inte vara klar då. Däremot måste man ha en tydlig plan när den ska vara färdig.