1,8 miljarder kronor fördelas under hösten av Boverket, mellan de kommuner som sökt bonusen och som klarar kriterierna.

I år tillhör Tranås den gruppen, enligt samhällsbyggnadschef Bo Horndahl. Han har bockat av samtliga kriterier i ansökan som nyligen gjordes.

– Bland kriterierna finns att kommunen ska ha en bostadsförsörjningsplan och en aktuell översiktsplan. Man ska också ha minst en nyanländ som fått uppehållstillstånd, säger han.

Förhoppningen är att Tranås ska få runt en miljon kronor i statligt bidrag. Men summan är bara en uppskattning, utdelningen beror helt på konkurrensen från andra kommuner.

Tranås har som sagt 133 startbesked för bidragsperioden 1 augusti 2016 till 31 juli 2017.

Hur pengarna används är helt och hållet upp till den enskilda kommunen.

– Men bidragen ska gynna byggande. Man kan till exempel tänka sig att att vi anställer ytterligare en planerare, säger Bo Horndahl.