Räddningstjänsten uppger att gräsbranden som inträffade i närheten av järnvägen var ungefär 10x30 meter stor och snabbt kunde släckas. I samband med branden behövde dock tågtrafiken på Södra stambanan stoppas under en tid och det innebär att det kommer bli vissa förseningar under resten av fredagen, uppger Trafikverket.

Vissa sträckor och anslutande förbindelser under kvällen kan komma att ersättas med buss. Resenärer ombeds att kolla upp hur deras resor kan påverkas.