Många har säkert följt turerna kring den föreslagna sammanslagningen av Linderås skola och Gripenbergs skola. Genom en sammanslagning hoppas kommunen kunna minska sina kostnader. En genomförd utredning pekade preliminärt på att åtgärden skulle kunna spara cirka 3,2 miljoner per år på lång sikt. Problemet är dock att detta kräver att en nybyggd skolbyggnad flyttas från Linderås till Gripenberg och att Gripenbergs skola byggs om.

Relaterat till artikeln

Kommunen räknar med att denna åtgärd ska hålla sig inom ramen av 9,5 miljoner. Besparingen ska i huvudsak bestå av personalnedskärningar. Utredningen utgår från att cirka 100 elever då kommer att finnas i Gripenbergs skola. I dag är det dock 130 elever i båda skolorna sammantaget. Det vill säga 30 elever saknas i kalkylen! Att anta att dessa elever mirakulöst sväljs av befintliga skolor i centralorten vore långsökt. Dels råder en akut platsbrist på skolorna i centralorten och dessutom ett överhängande renoveringsbehov av flera enheter.

Det är därför rimligt att anta att dessa elever söker annan skola i regionen istället, varvid en direkt kostnad uppstår för Tranås kommun om cirka två miljoner per år. Skolan i Linderås är dessutom den enda skolan i kommunen som till 100 procent är hörselskadeanpassad. Elever som idag går i Linderås skola av just den anledningen, skulle vid en sammanslagning ej kunna tas omhand av annan skola i kommunen utan blir hänvisade till specialskola i Jönköping. Kostnad för kommunen cirka 1,6 miljoner per år.

Under byggtiden beräknas Gripenbergs skola under cirka sex månader vara endast mycket begränsat användbar. Utredningen har dock inte tagit hänsyn till kostnader för tillfälliga lokallösningar. Gissningsvis skulle dessa kostnader ligga kring en miljon.

Det är lätt att addera siffrorna och konstatera att resultatet blir en rejäl kostnadsökning, inte en besparing! Dessutom resulterar den föreslagna sammanslagningen i en betydligt minskad kapacitet och beredskap för att ta emot ett ökat antal elever. Upptagningsområdet har idag 165 elever, varvid 35 finns i Adelövs friskola. Området upplever samtidigt en kontinuerlig ökning av inflyttande barnfamiljer.

Den så kallade satsningen på Gripenbergs skola är lång ifrån en satsning. Det är en hjälplig lappning som ger Gripenbergs skola cirka 25 fler platser än idag, men samtidigt försvinner cirka 85 platser i Linderås.

Att i ett läge, när kommunen har stora lokalproblem med skolorna i centralorten, ett ökande antal elever i både centralorten och på landsbygden, planera att stänga en fullt fungerande, nyligen utbyggd och specialanpassad skola i utmärkt skick och samtidigt plöja ner än mer pengar i åtgärder som resulterar i minskat antal elevplatser, verkar vara ren kapitalförstörelse och stort slöseri med skattebetalarnas pengar.

Relaterat till artikeln

Vi ber våra politiker informera sig om hur verkligheten ser ut innan man på glädjekalkyler tar beslut. Respekt, Ansvar, Kreativitet, Tydlighet, kommunens egna ledord!

Alla siffror baseras på uppgifter från kommunen, Tranåsbostäder, skoltaxor och info om modulhyror.

EMILE VAN BERGEN

HÉLÈNE HERMELIN

JIMMIE SJÖSTEDT

DANIEL RANEBRAND

ELIN BURENBY

THERESE THORSSON

KARIN THORSSON-LINNELL

INGER WALLENG

ULF JOHANSSON

PÄR KARLBERG

Arbetsgruppen för Linderås skola

LÄS MER: Beslutet om Linderås skola skjuts på framtiden

LÄS MER: Hård kritik mot kommunens skolutredning om Linderås: ”Opinionen är ganska så stark i den här frågan”

LÄS MER: Efter utredningen: Då kan skolorna i Gripenberg och Linderås slås ihop