I Svensk Handels senaste undersökning uppger tre av tio företag inom sällanköpshandeln att de klarar max två månader till under rådande omständigheter. Annars är konkursen är ett faktum.

Inom partihandeln är den siffran två av tio företag.

– Försäljningstappen ökar och vi ser också att likviditetsproblemen ökar, säger Karin Johansson.

– Mindre företag har det naturligtvis tuffare, de har inte lika stor motståndskraft.

Lättare att tillämpa

Varannan butik inom sällanköpshandeln har tappat minst 40 procent av sin försäljning – och var tionde har tappat minst 80 procent.

– Det är otroligt drastiskt. När vi tittar på olika delbranscher inom sällanköpshandeln som kläder, skor och sport så har de haft det riktigt tufft, säger Karin Johansson.

Regeringens åtgärder med korttidspermitteringar och sänkta arbetsgivaravgifter är välkomna, menar Karin Johansson.

– Men rutinerna behöver förenklas och man behöver utveckla det så att du kan gå ner i permitteringsgrad på ända upp till 100 procent. Det är bra åtgärder, men de behöver bli bättre, säger hon.

Sänkta hyror nödvändigt

Förutom kostnader för personal är hyrorna en viktig fråga i dagsläget. Regeringens förslag om tillfällig rabatt för hyreskostnader för utsatta branscher är bra – om alla rättar sig efter det, menar Svensk Handel.

– Det bygger på att fastighetsvärden är intresserad av att sänka hyran, säger Karin Johansson, och fortsätter:

– Det ligger i fastighetsägarens händer om företagen ska få det. Och när det gäller subventionen så är det ju heller inte helt klart, säger hon.

Svensk Handel bedömer att 65 000 jobb inom handeln som helhet står på spel.