Nyanlända som anvisas ut till kommunerna via länsstyrelsen måste få tak över huvudet. Det är kommunernas ansvar att lösa det. Hittills i år har socialtjänsten fixat mottagandet men för dem som kommer i december har man ännu inte hittat bostäder. Det berättar socialnämndens ordförande Mats Antonsson (KD).

– Det rör sig om sex personer.

Socialtjänsten skriver till politikerna att kravet på att få fram bostäder till nyanlända har fått konsekvenser för andra svaga grupper på bostadsmarknaden, som socialtjänsten också har ett utökat ansvar för och skyldigheter gentemot.

I år har övriga grupper har fått stå tillbaka eftersom alla eventuella lägenheter som kunnat hyras av socialtjänsten avsatts till målgruppen nyanlända.

Så kan man inte ha det, säger Mats Antonsson och kommunalrådet Anders Wilander (M).

– Vi måste få till en helhetslösning här, där vi jobbar med att få fram bostäder till alla, säger Mats Antonsson.

– Vi kan inte ställa grupper mot varandra på bostadsmarknaden, säger Anders Wilander.

Nästa år ska Tranås ta emot 17 nyanlända av totalt 428 personer som anvisas till länets kommuner. I samband med det beslutet läggs på kommunstyrelsen, inte socialtjänsten som ansvarar för själva bosättningen.

Beslutet vid förra veckans möte blev att kommunchef Karin Semberg ska undersöka möjligheterna till bättre samverkan. En redovisning kommer i december. Tanken från politikerna är att både kommunen, Tranåsbostäder och Tranås United ska vara involverade i arbetet.

– Kommunstyrelsen har ett större handlingsutrymme visavi den privata sektorn och Tranåsbostäder än vad socialnämnden har, säger Anders Wilander.

Mats Antonsson är nöjd så här långt.

– Det är ett bra förslag, säger han. Det är ändå tjänstemännen som kommer att jobba med frågan framöver.