Hon är ledamot i kommunfullmäktige och ställde frågan till kommunstyrelsens ordförande i samband med måndagens sammanträde.

Ämnet var alltså tillfällig bostadsanpassning. Kommunen är inte skyldig att ordna fram ramper till invånare som har en tidsbegränsad funktionsnedsättning.

Det vill Birgit Andersson ändra på. Hon har själv och valt att överklaga till kammarrätten.

Kan vi i Aneby ha den goda viljan att skaffa ramper för tillfällig bostadsanpassning?

Så löd frågan till Lars-Erik Fälth.

Birgit Andersson påpekade hur viktigt det är att kunna ta sig ut och in ur sin bostad och kunna vara delaktig i samhället även vid en tidsbegränsad funktionsnedsättning.

Svaret från kommunstyrelsens ordförande blev att det inte är möjligt för kommunen att köpa in ramper.

Eftersom de fysiska förutsättningarna är så olika i utemiljön skulle vi behöva ett stort lager.

Birgit Andersson var inte nöjd med det svaret och hänvisade till att andra kommuner har ramper att låna ut.

Man kan inte bara säga att det inte går.

Fälth sade sig ha full förståelse för att hon inte var nöjd.

Men svaret på frågan så som du ställer den blir ändå nej.

Till sist i korthet några av de beslut som fattades av kommunfullmäktige. Två detaljplaner antogs, den ena för stationsområdet och den andra för kvarteret Rödklinten och Röllikan.

Fullmäktige beslutade även att antar en nollvision mot oönskad ensamhet. Det är en motion som har lämnats in av Jimmy Ekström (L).