Årligen rapporteras det om nya rekord i samband med julhandeln. Med växande handel ökar förstås även avfallen. Det märks inte minst av på Norraby återvinningscentral och mycket bygger på att logistiken klaffar.

– Vi märker av en avsevärd ökning av framför allt wellpapp och smått brännbart. Och givetvis glas också, berättar Per Lorentzon, en av tre miljöarbetare ute i Norraby.

Även stora mängder matavfall är något som Per märkt av tidigare år. Numera är det dock inte i Norraby som detta tas emot.

– Jag kan ju inte säga hur det blir i år, men vi har varit med om skrämmande mängder matavfall.

Återvinn pappret

En sak han framhåller är att mycket av julklappspappret hamnar bland de brännbara avfallen, men faktum är att pappret faktiskt är återvinningsbart.

– Det ska egentligen slängas bland pappersförpackningarna, förklarar Per.

Han påpekar även att just julklappspappret gärna kan slängas på någon av de mindre återvinningsstationerna runtom i kommunen, detta för att inte kärlen ute i Norraby ska fyllas upp allt för snabbt.

– Man behöver inte åka hit med bara papper, menar han.

Högt tryck väntar

Snörena runt paketen däremot – de hör hemma bland det brännbara.

Nu inväntar de ett högt tryck på återvinningscentralen. Någon extra bemanning sätts inte in, men Per berättar att det gäller att se till att de olika kärlen är någorlunda tomma inför julrushen eftersom de sedan fylls snabbt.

– Det brukar vara en topp fram till trettondagen och då märker man även av alla julgranar.

Vid fototillfället var det inte många granar vid platsen för grenar och buskar, men det lär det bli ändring inom ganska kort.

Foto Moa Enermo

När granarna gjort sitt i Tranåshemmen ska dessa slängas i det stora facket för grenar och buskar (detta ligger en liten bit avsides jämfört med de övriga kärlen).

– Sedan blir det bioflis av dem.

Är Tranåsborna bra på att sortera?

- Ja, det tycker jag. Det blir bättre och bättre.

Han berättar även om kommunens egna – och relativt nya – sorteringsapp. Där kan man skriva in vad det är man vill slänga och sedan få reda på vilket kärl avfallet hör hemma i.

– Jag märker att många yngre använder den.

– Den är bra om man är osäker och inte hittar någon i personalen. Det kan ju vara så att vi är vid miljöfarligt avfall och sorterar till exempel. Och det tar tid och får absolut inte stressas.

Obs! Tänk på att återvinningscentralen i Norraby är stängd under alla helgdagar samt under jul- och nyårsafton.