Det är FTI (Förpacknings- och Tidningsinsamlingen) som ansvarar för återvinningsstationerna i Tranås. Håkan Ström, pressansvarig på FTI, lovar att det kommer att ske en tömning så snart som möjligt.

– Det ska åtgärdas snarast, säger Håkan Ström.

Bra på att sortera

Han har varit i kontakt med Svensk Glasåtervinning i Hammar som är entreprenör och som sköter tömningen i Tranås.

– Systemet är rätt så skört och det räcker med att någon är sjukskriven för att det ska ske en försening, men jag är helt säker på att de är på väg dit.

– Tranåsborna är bra på att sortera och våra resurser har helt enkelt inte räckt till. Det är extra hårt tryck på sommaren med flaskor och tomkartonger och Tranås är absolut inte bortglömt, säger Håkan Ström.

En städpatrull har varit på plats och plockat ihop flaskorna i säckar.

Foto Jakob Hedberg

Tidigare i veckan var det hundratals flaskor som skräpade utanför återvinningsstationen. Sedan dess har en städpatrull varit där och plockat ihop flaskorna i sopsäckar vid sidan av containrarna.

I samband med byggnationen vid Junkaremålen strand försvann en populär återvinningsstation i Tranås.

Behov av fler stationer

Någon ny station har inte tillkommit.

– Efterfrågan ökar och vi skulle behöva fler stationer runt om i landet för att kunna ha en rimlig service. I dag har vi 5 000 återvinningsstationer och vi skulle behöva 2 000 till med tanke på utvecklingen med bland annat den ökade e-handeln som innebär fler kartonger, säger Håkan Ström.