Vi var över 700 personer som ville tala om för er politiker vad vi tycker om era planer på att lägga ner vår skola.

Jag har hört på ryktesvägar att ni politiker talar om att det pågår en maktdemonstration i Linderås. Det kanske är just det, men i så fall från er sida, det kanske är så att det går prestige i det här?

Från vår sida är det en manifestation - vi vill visa er vad skolan betyder för oss, vad landsbygden betyder för oss.

Ni som bestämmer är folkvalda, en viktig uppgift ni har är att tillgodose kommuninvånarnas bästa. Vårt bästa kan omöjligt vara att stänga igen en fullt fungerande, välmående skola. En skola som håller budget, en skola som visar bäst resultat av alla i kommunen, en skola som helt nyligen fått en komplementsbyggnad. Denna byggnad är inte en barack på hjul som många tycks tro.

Nej! Denna byggnad har bygglov, gjuten platta, sadeltak med mera, allt som tillhör en permanent byggnad. Detta till en kostnad av cirka åtta miljoner, pengar som delvis riskerar att hamna helt i sjön. Detta kan inte vara ett bra sätt att handskas med skattepengar. Våra pengar, mina pengar!

Det borde vara tjänstefel att ta beslut i något när man inte har helheten klar för sig. Stirra er inte blinda på den omstridda rapporten. Siffror och ord kan lätt förvrängas till den ena partens för- eller nackdel. Gör istället ett besök till Linderås, ni är varmt välkomna. Titta på hur våra barn har det, kolla på våra lokaler, prata med vår föräldraförening, en förening som lägger ner åtskilliga timmar helt ideellt bara för att Linderås ska fortsätta leva och må bra.

Vi är en del företagare här ute, närmare bestämt 328 stycken.

Många av oss är beroende av varandra, stänger ni skolan minskar ni det attraktiva med att bo här ute. Våra företag drabbas och på sikt minskar skattintäkterna till kommunen.

Något i politiken som är sällsynt men väldigt modigt, det är att erkänna sina fel och brister, erkänna när man sagt eller gjort fel. Så upp till bevis, tänk till och fatta rätt beslut!

Ni stänger inte bara en skola, ni släcker en hel bygd! Låt landsbygden leva!

SEBASTIAN BERGQVIST

Linderås

LÄS MER: Hundratals Linderåsbor i mäktig manifestation

LÄS MER: Skolchefen: ”Vi kommer att leverera ett svar så snabbt vi mäktar med”

LÄS MER: Skolsammanslagningen: Så beslutade BU-nämnden

LÄS MER: Efter utredningen: Då kan skolorna i Gripenberg och Linderås slås ihop

LÄS MER: Kalkylen: Så mycket kostar skolflytten från Linderås till Gripenberg