Företaget som sköter själva spridningen heter Askungen Vital AB och är baserat i Markaryd. De har hållit på med askspridning i snart 20 år.

Arbetet med askspridningen börjar redan i februari i Skåne, lite beroende på hur kallt det är, och fortsätter sedan norrut. Fram på höstkanten kommer man vara i trakterna kring Örebro och Karlstad.

– Vi behöver sprida ut runt 75 till 80 ton per maskin och dag, men om det går beror på terrängen, berättar Per Uddesson och tillägger att skogen kring Bordsjö, där man är nu är mycket bra, med många små stickvägar att åka på.

Man använder samma utrustning som vid kalkning, en något kortad skogsmaskin där askan matas ut på sidorna.

Innan askan sprids ut måste den bearbetas. Först läggs den på en asfaltsplan och blandas med lite vatten så att den härdas.

– Det är lite för högt pH i den från början och det gör den frätande. Askan som vi lägger ut nu är kanske från augusti eller september

Under vintern krossas den också, för att bli mer finfördelad.

Två gånger tas även prover. Ett för att säkerställa att askan inte innehåller för mycket tungmetaller och att den innehåller tillräckligt mycket näringsämnen. Ett för att se så att askan har härdat färdigt och inte är för frätande.