I stort sett alla påverkas av den pandemi som sprider sig över världen. Det gäller inte minst näringslivet, på både global, nationell och lokal nivå.

För Aneby kommun är det viktig att kunna hjälpa de lokala företagen på olika sätt. I ett utskick från Ola Gustafsson, näringslivsansvarig, får företagen tips om var de kan få stöttning. Det framgår till exempel att Region Jönköping kraftsamlar för att ge råd och stöd. Hos Almi kan man få information om finansiellt stöd.

– Från Aneby kommuns sida kan vi så långt som möjligt hjälpa till med information, kontaktuppgifter med mera, skriver Ola Gustafsson.

Han uppmanar företagare att ta kontakt om de har några frågor eller bara vill bara prata, vilket kan vara nog så viktigt.

Företagen ombeds också att hålla kommunen underrättad om vad som sker när det gäller varsel, permitteringar och uppsägningar.

– Det är avgörande för oss för att kunna agera och förmedla budskap vidare, för att kunna trycka på om resurser i andra sammanhang.

LÄS MER: Anhöriga uppmanas undvika Antuna

LÄS MER: Allt fler effekter av coronaviruset