Heby kommun har mest installerad effekt per invånare, 205 watt.

– Intresset för att installera solceller bara ökar i Sverige. De vanligaste skälen är att långsiktigt sänka sina energikostnader samt en vilja att bidra till förnybar elproduktion i Sverige för att tackla klimatförändringar, säger Johan Lindahl, talesperson för branschorganisationen Svensk Solenergi, i ett pressmeddelande.

Under förra året installerades 10 200 nya solcelleranläggningar i landet och vid årsskiftet fanns det totalt 25 500 anläggningar. 364 av dessa fanns i Jönköpings kommun.

Johan Lindahl anser att det är viktigt att lagstiftningen förenklas ytterligare för att öka solens andel av Sveriges energimix. Han välkomnar att det energi-ROT-avdrag, som har föreslagits i utredningar och från politiskt håll, och som ersätter dagens solcellsstöd.

Ökning med 85 procent

Mellan 2010 och 2018 sjönk genomsnittskostnaden för att installera ett eget solcellssystem på taket med 75 procent. En solcellsanläggning på en kilowatt tar upp en yta på ungefär sju kvadratmeter och producerar i Sverige ungefär 900–1000 kilowattimmar per år, om den är bra placerad.

Under förra året ökade solcellskapaciteten i landet med 78 procent. För Jönköpings del handlar det om en ökning med 85 procent, då det skett en ökning från 3 486 kilowatt i slutet av 2017 till 6 438 kilowatt i slutet av 2018. Solcellerna i Jönköpingproducerar ungefär lika mycket hushållsel som används i 1 223 genomsnittliga villor.

Energimyndigheten räknar med att det i framtiden är hundra procent förnybar elproduktion och att solenergin då ska stå för tio procent av energianvändningen. Detta innebär att det skulle behövas ungefär 40 gånger mer solenergi i landet jämfört med i dag.

Motsvarar 182 fotbollsplaner

Om Jönköping skulle bidra till sin andel, räknat per invånare, bedöms solcellskapaciteten i kommunen öka från nuvarande till 185 000 kilowatt.

– Det motsvarar ungefär 182 fotbollsplaner med solceller i kommunen. Det är inte alls orimligt. Om det sätts upp solceller på alla tak i Sverige med god solinstrålning skulle de kunna producera 60 terrawattimmar per år, vilket motsvarar cirka 45 procent av Sveriges årliga elanvändning. Det finns en stor outnyttjad potential för elproduktion i vår bebyggda miljö, speciellt i en kommun som Jönköping, säger Johan Lindahl i pressmeddelandet.

Relaterat till artikeln